Vi finns i Huddinge centrum på Fullersta sida
tre minuters gångväg från pendeltågstationen.

Adress: Claras gränd 1 A. 14135 Huddinge
Mobile: 073 717 28 45
Email: ivanpatchev@gmail.com

Länk till Eniro karta: http://kartor.eniro.se/m/MceoV

Väntrum

Mottagningsrum

Behandlingsrum